‘रातो टीका निधारमा’ निर्माण घोषणा कार्यक्रम (फोटो फिचर)