परिवारको आग्रहमा यो समाचार हटाइएको छ ।

आदरणीय पाठकवृन्द !

परिवारको आग्रहमा यो समाचार हटाइएको छ ।

यस बाट पर्न गएको असरको सम्पूर्ण पाठकसमक्ष मेरो फिल्म डटकम हृदयदेखि नै क्षमा याचना गर्न चाहन्छ ।

सम्पादक