नेपाली फिल्म ‘मीरा स्याडो अफ अ रेन्बो’को मैतीदेवी मन्दिरमा शुभ साइत गरिएको छ । एक बच्चामा देखिएको अस्वाभाविक सजग मानसिक स्थितिको समस्या र कसैसँ…