धिरज र शारुकले साम्राज्ञीको बारेमा यस्तो भने

Mero Film